wtorek, 21 września 2010

Taka karma? o prawie przyczyny i skutku...

Każde działanie wytwarza wiązkę energii, która powraca do nas w podobnej formie... co posiejemy to zbierzemy. Swami Wiwekanada

Karma jest zarówno działaniem, jak i konsekwencją działania; to przyczyna i skutek jednoczenie. Każde działanie wytwarza wiązkę energii, która powraca do nas w podobnej formie. Prawo karmy jest proste. Jeżeli chcemy stworzyć szczęście w życiu, musimy nauczyć się zasiewać ziarna szczęścia. Dlatego karma zakłada świadome dokonywanie wyboru.

Wszyscy dokonujemy nieskończonej liczy wyborów. W każdym momencie naszego życia jesteśmy w polu wszelkich możliwości, gdzie mamy do nich nieograniczony dostęp. Niektóre z tych wyborów czynione są świadomie inne nieświadomie. Aby zrozumieć i optymalnie wykorzystać "prawo karmy", trzeba stać się jak najbardziej świadomym decyzji, których dokonujemy w każdej chwili.

Czy nam się to podoba, czy nie, wszystko, co dzieje się teraz, jest rezultatem decyzji, które podjęliśmy w przeszłości. Na nieszczęście wiele decyzji podejmujemy nieświadomie. Dlatego nie sądzimy nawet, że mamy wybór - a przecież tak jest.
Większość z nas daje się. powodować odruchom warunkowym, które są stale wywoływane przez ludzi i okoliczności i tworzą nasze przewidywalne zachowania. Przykład psa: jeżeli psu dajemy pożywienie a on za każdym razem pociąga za dzwonek to wkrótce pies zaczyna się ślinić na sam dźwięk dzwonka, ponieważ kojarzy jedno z drugim.
Warunki, w których obcujemy powodują, że reagujemy na bodźce środowiskowe (zdarzenia, okoliczności) w sposób automatyczny i zapominamy, że nasze reakcje w każdym momencie nadal należą do nas.
Jeżeli przyjrzysz się z boku swoim wyborom w chwili ich dokonania, to już w samym tym akcie przenosisz cały proces z nieświadomości w sferę świadomości. Podejmując świadome decyzje, zyskujesz wielką moc.

Zanim dokonasz wyboru przed jakąkolwiek decyzją zadaj sobie pytanie: jakie będą konsekwencje? czy wybór, którego teraz dokonuję przyniesie szczęście mnie i innym z mojego otoczenia? Jedyną słuszną decyzję natychmiast podsuwa Twoje serce. Kiedy dokonasz trafnego wyboru i posłuchasz serca rezultatem będzie taki sposób zachowania, który zwany jest spontanicznie właściwym działaniem.Spontaniczne właściwe działanie to działanie we właściwym momencie. To działanie korzystne dla Ciebie i dla wszystkich, którzy znajdą się pod jego wpływem.

Skąd masz wiedzieć, że postępujesz właściwie?
Istnieje prosty mechanizm związany z doznaniami organizmu. Ciało doświadcza uczuć dwojakiego rodzaju: komfortu lub dyskomfortu. Kiedy świadomie podejmujesz decyzję, zwróć uwagę na swoje ciało i zapytaj je: jeśli postanowię w ten sposób, co się wtedy stanie? Jeśli ciało zasygnalizuje Ci dobre samopoczucie to będzie to właściwy wybór. Jeżeli wyśle sygnał, że coś mu dolega, decyzja jest niewłaściwa.
Serce kieruje się intuicją. Jest całością i transferuje informacje z całej sytuacji i wszystkich powiązań. Nie przyjmuje postawy współzawodnictwa. czasami może wydawać się nieracjonalne, a jednak posiada umiejętność kalkulowania, znacznie dokładniejszego i bardziej precyzyjnego niż racjonalna myśl.
Im lepiej uzmysłowisz sobie uwarunkowania swoich decyzji, tym bardziej będą to decyzje spontanicznie właściwe - zarówno dla Ciebie, jak i dla osób z Twojego otoczenia.

Jak przeszła karma wpływa na Ciebie teraz i co możesz z tym zrobić?
W naszym świecie istnieje doskonały system rozliczeniowy i wszystko jest nieprzerwaną wymianą energii, wysyłanej i powracającej. Żaden dług we wszechświecie nie zostaje niespłacony.
Niektórzy próbują spłacić karmiczne długi - najczęściej nieświadomie, co związane jest niejednokrotnie z wielkim cierpieniem.
Innym sposobem jest przemiana karmy w bardziej pożądane doświadczenie. To bardzo ciekawy proces, w którym pytasz samego siebie: czego mogę nauczyć się z tego, co mnie spotkało? dlaczego to mi się przytrafia i co świat chce mi przez to przekazać? jak mogę spożytkować to doświadczenie dla dobra swojego i innych?
To pozwala zmienić karmę, nadając jej nowy wyraz. Dostajesz odpowiedzi które łączysz z celami Twojego życia.
Trzecim sposobem radzenia sobie z przeszłą karmą jest jej przekroczenie. Przekroczyć karmę tzn. uniezależnić się od niej. Metodą przekroczenia karmy jest ciągłe wchodzenie w lukę między myślami, doświadczenie Jaźni, Ducha. To coś jak pranie brudnej tkaniny w strumieniu czystej wody. Po każdym prani znika kilka plam i za każdym razem staje się czystsza. Wypłukujesz karmiczne zabrudzenia za każdym razem ilekroć doświadczasz Jaźni. Dokonujesz tego za pośrednictwem medytacji.

Wszystkie działania w życiu są zdarzeniami karmicznymi. Program naszej duszy zawiera karmę, pamięć i pragnienie ( pragnienie rodzi działanie, działanie rodzi pragnienie). Dusza jest ośrodkiem świadomości mieszczącym w sobie ziarna karmy, pamięć i działanie.
Uświadamiając sobie istnienie karmy, staniesz się twórca rzeczywistości. Dzięki podejmowaniu świadomych decyzji wspierasz rozwój ewolucji w sobie samym i w osobach z Twojego kręgu. Nic więcej nie musisz robić.
2 komentarze:

Bardzo dziękuję Wam za wszystkie komentarze. Reklamiarzom również dziękuję, jednak reklamy będą usuwane od razu.